Framgångsfaktorer för skogsägare

 

21 framgångsfaktorer för smarta skogsägare
 
 • Bestäm syftet med skogsägandet - vad är din affärsidé och vad är framgång för dig?
 • Ta/ge skogen tid. I första hand läggs tiden på planering och uppföljning, i sista hand på huggning/skotning.
 • Verka inom lagens ramar. 
 • Lär dig baskunskaperna om skog och skogsindustri.
 • Se möjligheterna och ta vara på skogens många värden. 
 • Skaffa och använd skogsbruksplaner men anpassa åtgärder efter din målsättning. Ta för vana att varje år planera årets åtgärder – ettårsplan.
 • Var restriktiv med maskin-/traktorinköp, hyr in entreprenörer, var tydlig med hur du vill ha det och följ upp utfört arbete.
 • Syna aktörernas roller i skogsnäringen och ha duktiga fristående rådgivare i ditt nätverk.
 • Följ din inre övertygelse/intuition – våga ifrågasätta andras råd. Gör din röst hörd.
 • Se till att få marknadsmässigt betalt för dina varor och tjänster.
 • Ha en målinriktad, kundanpassad och hög virkesproduktion.
 • Satsa på ett bra vägnät i skogen, samverka med grannar.
 • Bli riskmedveten och minska riskerna genom att bl a försäkra din skog mot storm och brand, satsa på fler trädslag, hålla koll på betestrycket från vilt och vid behov verka för högre viltavskjutning.
 • Avverka tillväxten,men avverka mer när virkespriserna är höga – konjunkturanpassat skogsbruk.
 • Satsa på att snabbt få tät föryngring. Arbeta med, inte mot naturen. 
 • Utveckla skönheten i skogen, gör alla åtgärder så vackra det går. Inse att ev. förlorad virkesproduktion kompenseras av att vackra skogar har högre marknadsvärde.
 • Håll upp rågångarna.
 • Ha en rationell administration och bokföring. Dokumentera löpande och strukturerat (med kartskiss och foton) utförda åtgärder i skogen. Räkna fram nyckeltal.
 • Använd skattereglerna optimalt.
 • Ha en sund skuldsättning.
 • Planera i god tid generationsskifte/ägarbyte.