Visa handböcker


Skogsbruksjournalen

 

En utvecklingsplan och ett verktyg för strategisk dokumentation. Den hjälper dig definiera mål och mening med ditt skogsägande samt underlättar effektiv planering och dokumentation. Journalen innehåller även en åtgärdslängd - en tidsaxel som underlättar att kommande skötselåtgärder utförs, och i rätt tid. Den hjälper även skogsägare att räkna fram viktiga nyckeltal. Journalen möjliggör också kunskapsöverföring vid ägarbyte.
Pris 385:- exkl moms och porto (totalt 468:-). Vi bifogar en faktura.


Avverkning och Virkesförsäljning 

En bok om planering, uppföljning och kontraktsskrivning vid avverkning och virkesförsäljning, så att avverkningsarbetet utförs korrekt och att du får rätt och bättre betalt för ditt virke. Med boken följer checklistor för bl a kontraktssrkivning och besiktningsprotokoll för uppföljning av avverkningsarbetet samt mallar för sammanställning och analys av mätbesked.
Pris 350:-exkl moms och porto (totalt 407 :-). Vi bifogar en faktura.


 

Handledning i bokföring för skogsägare 
 

32 sidor komprimerad kunskap om allt skogsägaren behöver veta för att bokföra sitt skogsbruk. I handledningen finns exempel på de vanligaste verifikaten och hur de bokförs i Skogsägarens bokföringsbok.
Pris 70:-exkl moms och porto (totalt 86:-). Vi bifogar en faktura.

 


 

Skogsägarens bokföringsbok

 
 

Dagboksjournal för löpande bokföring anpassad och med hänvisningar till förenklat årsbokslut och deklarationsblanketter. Innehåller förteckning över avdragsgilla kostnader. Med boken följer ett register för avskrivningsinventarier.
Pris 250:-exkl moms och porto (totalt 301:-). Vi bifogar faktura.


Skogsfastighetens arkiv

En pärm som strukturerar sparandet av viktig fastighetsinformation. Den underlättar den löpande administrationen och syftar även till att på ett enkelt sätt föra viktiga handlingar vidare till nästa ägare. I pärmen finns också plats att notera muntliga överenskommelser som berör skogsfastigheten, så att de inte glöms bort. En checklista för avtalsskrivning följer även med, som hjälper dig att ingå skriftliga avtal.
Pris 175:-exkl moms och porto (totalt 246:-). Vi bifogar en faktura.


Om du beställer 2 böcker eller fler, lämnas 10% på bokbeloppet (exkl moms).
Vid beställning av fler än 10 böcker, kontakta oss för offert.

Reservation för Postens höjningar av porto.
 

Beställ handböcker